slider-photo-1.jpg
slider-photo-2.jpg
slider-photo-3.jpg
slider-photo-4.jpg
slider-photo-5.jpg
slider-photo-6.jpg
slider-photo-7.jpg
slider-photo-8.jpg
slider-photo-9.jpg
slider-photo-10.jpg
slider-photo-11.jpg
slider-photo-12.jpg
slider-photo-13.jpg
slider-photo-14.jpg
slider-photo-15.jpg
Shadow
7th Arya Kshema: Mahayana Sojong at the Dhamek Stupa

7th Arya Kshema: Mahayana Sojong at the Dhamek Stupa

Mahayana Sojong at the Dhamek Stupa:
7th Arya Kshema Day One 

6 March 2023

དེ་རིང་ནི་༧སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་མཁན་ཆེན་ཁྲ་འགུ་རིན་པོ་ཆེའི་གདན་ས། འཕགས་ཡུལ་གནས་མཆོག་ཝ་རཱ་ཎ་སི། བཛྲ་བིདྱ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ། འཕགས་མ་བདེ་བྱེད་མའི་དཔྱིད་ཆོས་ཐེངས་བདུན་པའི་ཉིན་དང་པོའི་སྔ་དྲོ། སྐྱབས་རྗེ་སྒྲུབ་དཔོན་བདེ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དབུ་བཞུགས་མཛད་དེ། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནས་ད་ལན་ཆེད་དུ་འདུས་པའི་བཙུན་མ་རྣམས་ལ་དྲང་སྲོང་ལྷུང་བ་རི་དྭགས་ནགས་ཀྱི་ཚལ་མཆོད་རྟེན་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ་ཐེག་ཆེན་གསོ་སྦྱོང་མཛད་བཞིན་པ་དགེའོ། ། ༢༠༢༣/༠༣/༠༦


The 7th Arya Kshema Spring Dharma Gathering is being held at Khenchen Thrangu Rinpoche’s monastery, the Vajra Vidya Institute, in Sarnath, near Varanasi.
Drupon Dechen Rinpoche will preside over the month-long dharma gathering.
The Arya Kshema is organised by the nunneries in rotation, and this year the responsibility falls to Tilokpur Nunnery, Karma Drubgyu Thargay Ling. Tsurphu Labrang is sponsoring the event.

On the first morning, before breakfast, teachers and students from the participating nunneries and shedras made their way to the grounds of the Dhamek Stupa, a short distance from the Vajra Vidya Institute. There they received the Mahayana Sojong vows from Drupon Dechen Rinpoche in preparation for the Ritual for Women’s and Especially Nuns’ Dharma to Flourish which they offered that morning.

2023.03.06: Mahayana Sojong at the Dhamek Stupa