slider-photo-1.jpg
slider-photo-2.jpg
slider-photo-3.jpg
slider-photo-4.jpg
slider-photo-5.jpg
slider-photo-6.jpg
slider-photo-7.jpg
slider-photo-8.jpg
slider-photo-9.jpg
slider-photo-10.jpg
slider-photo-11.jpg
slider-photo-12.jpg
slider-photo-13.jpg
slider-photo-14.jpg
slider-photo-15.jpg
Shadow

ANNOUNCEMENT

Image

བདེ་བྱེད་མའི་དཔྱིད་ཆོས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་གསལ་བསྒྲགས།

༧རྒྱལ་དབང་བཅུ་བདུན་པ་ཆེན་པོ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་༧སྐྱབས་རྗེ་སྒྲུབ་དཔོན་བདེ་ཆེན་དབུས་བཙུན་དགོན་ཁག་གི་མཁན་སློབ་རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཐོག་བསྐྱར་དུ་གྲོས་མོལ་གནང་དོན་ལ། ཁ་སྔོན་འཕགས་མ་བདེ་བྱེད་མའི་དཔྱིད་ཆོས་ཐེངས་བདུན་པ་དེ་སྤྱི་ལོ་ 2023 ཟླ་ 3 ཚེས་ 6 ནས་ཟླ་ 3 ཚེས་ 30 བར་འཚོག་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལ། ད་ཆ་ཟླ་ 4 ཚེས་ 8 བར་དུས་ཡུན་རིང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་ཐག་ཆོད་བྱུང་ཞིང་།

སྐབས་དེར་༧རྒྱལ་དབང་མཆོག་ནས་རྗེ་བརྒྱད་པའི་རྣམ་ཐར་གྱི་གསུང་ཆོས་ཟླ་ 3 ཚེས་ 14 ནས་ཟླ་ 4 ཚེས་ 8 བར་ཉིན་བཅུ་གཉིས་རིང་གནང་རྒྱུའི་མཛད་རིམ་ཟུར་དུ་ཕུལ་ཡོད་པས་དེར་གཟིགས་པ་ཞུ།

དེ་མིན་གྱི་མཛད་རིམ་གཞན་ཡང་ཚེས་ 6 ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར་བསྟན་པ་རྒྱས་ཆོག་དང་། ཕྱི་དྲོར་རྗེ་མི་ལའི་འདས་མཆོད། ཚེས་ 7 ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་དྲོར་རྗེ་མར་པའི་འདས་མཆོད་འཚོག་རྒྱུ། ཚེས་ 8 ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར་བཞུགས་གྲལ་ཆེན་མོ་དང་། ཕྱི་དྲོར་སངྒ་རཱ་མའི་གསོལ་མཆོད་མཛད་རྒྱུ། ཟླ་ 3 ཚེས་ 17 ཉིན་གཅོད་ཚོགས་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་དང་། ཟླ་ 3 ཚེས་ 29 ནས་ 30 བར་སྒྲོལ་མ་ལྷ་ལྔ་དང་། ཚེ་རིང་མའི་སྒྲུབ་མཆོད། ཟླ་ 4 ཚེས་ 5 ནས་ 7 བར་ཀུན་རིག་གི་སྒྲུབ་མཆོད་འཚོག་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ།

བདེ་བྱེད་མའི་དཔྱིད་ཆོས་གྲ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཕུལ།


The 7th Arya Kshema Spring Teachings

This year, from March 6 to April 8, nuns from the Kagyu shedras will gather at the Vajra Vidya Institute in Sarnath for a month of teachings and debate under the direction of the 17th Gyalwang Karmapa and presided over by Druppon Dechen Rinpoche. In addition to a daily schedule of classes and debates, the Spring Teachings will feature teachings by Gyalwang Karmapa on Mikyö Dorje’s Autobiographical Verses, with teachings on 12 days between March 14 and April 8. (The schedule of teachings are being announced separately.)

Other events include:
The Ritual For the Nuns’ Teachings to Flourish and the Milarepa’s Parinirvana on March 6
The Long-Life Offering of the Union of the Three Roots and Marpa’s Parinirvana on March 7
The Great Audience and Sangarama Ritual on March 8
The Chöd Puja “Wellspring of All Qualities” on March 17
The Five Deity Tara and Tseringma Pujas on March 29 and 30
Sarvavid Vairochana puja on April 5 to 7


讖摩春季辯經法會特別公告

在第十七世法王噶瑪巴的主持之下,經怙主竹奔德千為主之各尼寺之堪布、阿闍黎與會討論,原訂於2023年3月6日至3月30日舉辦之第七屆春季辯經法會,決定延至4月8日。

法會期間,法王將於3月14日至4月8日,為期12天,教授第八世法王傳記。詳情另見課程公告。
其他相關行程如下:

3月6日上午:教法興盛法會,下午:密勒日巴圓寂紀念法會
3月7日上午:三根總修長壽獻供,下午:瑪爾巴圓寂紀念法會
3月8日上午:入座典禮,下午:伽藍菩薩法會
3月17日:施身法
3月29、30日:五尊度母與長壽五天女修供
4月5日至7日:大日如來修供
讖摩春季辯經法會籌備小組

NEWS

Latest reports & articles

No item found!

After 900 Years: The Karmapa Revamps Education for Kagyu Nuns

For the first time in the 900 year history of the Kagyu lineage, the 17th Gyalwang Karmapa held the Arya Kshema Winter Dharma Gathering for Kagyu Nuns, an event that heralded a series of educational improvements for the nuns. In this video, the Karmapa shares the origins of this event, and his vision and hopes for the Kagyu nuns.

The First Arya Kshema Winter Dharma Gathering for Kaygu Nuns was held at Tergar Monastery, Bodhgaya, from Jan 20 to February 2, 2014.